Vintage meubelen en accessoires van Ziezo(re)Style
Vintage landelijke meubelen

Landelijke gerestylde meubelen

Industriele meubelen en accessoires

Zachtheid uit Indonesie

De klant is verplicht terstond na levering, de geleverde producten grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Ziezo(re)Style  per ommegaande hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Indien de klant niet binnen vijf dagen na de dag van levering Ziezo(re)Style wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de klant geacht met de staat waarin de producten zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie. Ziezo(re)Style  dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.

Uitgesloten van garantie zijn onze showmodellen. Het is aan de klant deze grondig te inspecteren op gebreken alvorens tot koop over te gaan. Reclamaties achteraf worden niet gehonoreerd.